fiyat

İŞLEM SÜRESİ:ØØ Saat TAHMİNİ FİYAT:ØØ TL
Techsper.com bir Cepmoda Ltd. Şti. Markasıdır.
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 • Ürünleri servise teslim ederken, sorun ve duruma ilişkin tespitleri okuyarak imzalayınız.
 • Teknik servisimizde tamir ve onarım işlemi yapılan Garanti Kapsamındaki Cihazlar” işlemler sonrasında “Garanti Kapsamı Dışında” kalmaktadır.
 • Teknik servisimizde değişen/onarılan tüm parçalar, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamına giren durumlarda 6 (altı) ay ve ilgili kanun dışındaki durumlarda 3 ay servisimiz tarafından garanti kapsamındadır. Garanti hakları ve garanti kapsamı dışı durumlar (Ekran Değişimi, kullanıcı hataları, Techsper.com teknik servis uzmanları dışında yetkisiz müdahale ) ürün garanti süresi içerisinde olsa dahi garanti kapsamında olmadığından ayrıca ücretlendirilir.
 • Teknik servisimiz tarafından sizlerden cihazların kontrollerinin yapılarak tarafınıza gönderilebilmesi için “Kilit Kodu” istenmektedir, bu kodun hiç bir şekilde değiştirilmeyeceğini, 3. kişilerle paylaşılmayacağını, kötü bir amaç için kullanılmayacağını Techsper.com kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Techsper.com Teknik Servisimize girişi gerçekleşen tüm cihazların 24 saat içerisinde işleme alınacağının garantisini vermektedir.
 • Teknik Servisimiz tarafından yapılan arıza tespiti işlemi esnasında mevut olan, ancak teknik servis tarafından bilgisi verilmeyen veya tespit edilemeyen arızalarda Techsper.com sorumludur.
 • Teknik Servisimize gelen tüm cihaz arızaların tamiri eksiksiz olarak yapılacağını ve cihazın çalışan diğer tüm fonksiyonlarının kontrol edilerek tarafınıza gönderileceğini Techsper.com kabul ve taahhüt eder.
 • Garanti kapsamındaki işlemler için; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez.
 • Arıza tespiti sonucu onarımı yapılamayan cihazlardan Arıza Tespit Ücreti kesinlikle talep edilmemektedir.
 • Servis işlemleri sonrasında fiyat ve işlem onayı alınmış cihazların eski arıza düzeyine getirilmesi talep edildiğinde hizmet bedeli 30TL+KDV ücret tahakkuk edilir.
 • Component arızası bulunmayan tüm cihazların Veri Kurtarma Hizmeti (rehber, fotoğraf, mesajlar, notlar) işleminin sorunsuz olarak yapılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Müşterilerimizin Teknik Servis’imize göndermiş olduğu cihazlardaki kişisel ayar ve bilgileri yedeklemeleri müşterilerimizin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin kaybolması durumunda Techsper.com sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Türkiye’de faaliyet gösteren mağazalardan alınmayan, “Yurt Dışı Cihaz” statüsünde olan cihazların programsal arızalarının onarımında meydana gelebilecek problemlerden Techsper.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • Sıvı Teması olmuş cihazların (müşteri sıvı temasını bilmiyor ya da fark etmiyor olsa dahi) onarımı, cihazlarda daha sonradan meydana gelebilecek problemlerin fazlalığından dolayı yapılmamaktadır.
 • Darbe görmüş, ezilmiş, sıkışmış, sıvı teması olmuş ve tamir işlemi olmuş cihazlarda component’te meydana gelmiş olan arızalardan dolayı Teknik Servisimiz tarafından onarım amaçlı açılan cihazların tekrar çalışmaması Techsper.com sorumluluğunda değildir. Ürünün servise teslimi sırasında açıkça görülmeyecek fiziksel sorunlarla ilgili teknisyen raporu esas alınır.
 • Teknik Servisimizdeki tüm cihazlar kaybolmaya ve çalınmaya karşı sigortalıdır.
 • Teknik serviste işlemleri tamamlanan ürünün kullanıcıya tesliminde, iş bu formun kullanıcı (ya da kullanıcı adına ürünleri teslim alan) tarafından imzalanması, ürünün sağlam, çalışır durumda ve sorunsuz teslim aldığını gösterir.
 • Kullanıcı cihazda bulunan veri uygulamalarla ilgili içerik, telif hakları gibi konular tümüyle kullanıcının sorumluğundadır.
 • Onarım işlemi tamamlanarak ödeme bekleyen cihazların 20 gün içerisinde ödemesinin yapılmaması halinde Techsper.com bu cihazla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Onarım işlemine başlanılmadan önce kullanıcıdan fiyat onayı alınması zorunludur. 5 (beş) işgünü içerisinde onay alınmaması durumunda cihaz onarılmadan kullanıcıya teslim edilir.
 • Yönetmeliklerde ürünün tamir süresi en fazla 20 (yirmi) işgünü olarak belirlenmiştir.
 • Cihazın servis merkezine teslim tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içinde teslim alınmayan ürünlerden yetkili servis sorumlu değildir.
 • Müşteriye cihazın durumu hakkında yapılacak bildirimler, Cihaz Teslim Formunda yine müşteri tarafından beyan edilen telefon ve mail vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.
 • Bu sözleşmede yazılan tüm maddelerin revizyonu, istenildiği zaman Techsper.com tarafından yapılabilir. Burada yazılan maddelerin dışındaki hallerde Techsper.com tarafından müşterilerimizin menfaatleri lehinde karar verilecektir.